25. mars

TU-sak 20-088. Dommeradferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Den underliggende saken gjaldt dommerens adferd i en straffesak, hvor klager var part. Deler av klagen ble avvist på grunn av at den gjaldt forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere. Tilsynsutvalget fant det ikke sannsynliggjort at dommeren hadde avbrutt klager på en klanderverdig måte. Tvert imot ble dommerens opptreden beskrevet som vennlig og respektfull i alle henseender. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for anvendelse av disiplinærtiltak.

TU-sak 20-089. Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Den underliggende saken gjaldt dommerens atferd i forbindelse med overprøving av et vedtak fra Utlendingsnemnda, hvor klager var part. Deler av klagen ble avvist på grunn av at den gjaldt forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere. Tilsynsutvalget fant det ikke sannsynliggjort at dommeren hadde vært partisk, at dommerens reduserte tiden klager fikk til å prate eller at dommeren sensurerte klager. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 20-093. Dommeratferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Den underliggende saken gjaldt eiendomsrett til en leilighet og løsningsrett til fast eiendom, og klagers firma var en av partene. Deler av klagen ble avvist på grunn av at den gjaldt forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere. Utvalget fant det ikke sannsynliggjort at dommeren avbrøt klager i hans forklaring for retten på en måte som kunne anses å være i strid med god dommerskikk. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 20-096. Dommeradferd. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Den underliggende saken gjaldt en foreldretvist hvor klager var part i saken. Klagen gjaldt dommerens ledelse av saken og at han skal ha hatt et forhåndsstandpunkt. Deler av klagen ble avvist på grunn av oversittet frist, og deler av klagen ble avvist på grunn av at den gjaldt forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere. Tilsynsutvalget kunne ikke se at det var påvist at dommeren hadde opptrådt forutinntatt i saken, eller på annen måte i strid med god dommerskikk. Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak.

TU-sak 21-001. Dommeradferd og lang saksbehandlingstid. Ikke grunnlag for disiplinærtiltak. Den underliggende saken gjelder behandlingen av et offentlig skifte i et dødsbo ved tingretten, hvor klager var part i saken. Deler av klagen ble avvist på grunn av oversittet frist, og deler av klagen ble avvist på grunn av at den gjaldt forhold Tilsynsutvalget ikke har myndighet til å vurdere.   Tilsynsutvalget fant ikke grunnlag for å reagere med disiplinærtiltak for saksbehandlingstidens lengde.

Til toppen