Møteoversikt

Tilsynsutvalget avholder 5-8 møter i året. Partene i en klagesak vil bli orientert av sekretariatet når saken kan forventes behandlet.

 

Møteplan for 2019

28. januar, Oslo

25. mars, Oslo

17. juni, Oslo

10. september, Oslo

11. november, Oslo

16. desember. Oslo

 

Endringer på møtedatoer kan forekomme.

Til toppen