Sekretariatet

 

Sekretariatet til Tilsynsutvalget er lokalisert i Domstoladministrasjonen, og tre personer er tilknyttet sekretariatet. Disse jobber ikke fulltid med utvalgsarbeid.

Sekretariatet har vanligvis telefontid mandag-torsdag mellom kl. 0900-1400. Avvik kan forekomme dersom er sekretariatet er fraværende eller opptatt. Informasjon om planlagte avvik finnes på nettsidens startside. Midlertidig telefontid fra 11. mai 2020 er mandag og tirsdag kl. 09:00 til 11:00.

Sekretariatet kontaktes lettest pr. e-post mailto:tilsynsutvalget@domstol.no

Til toppen