Befaring

Under behandlingen av en sak vil det som regel være nødvendig for jordskifteretten å se området som saken omhandler. Dette gjøres som oftest som del av et rettsmøte. Rettens medlemmer og partene foretar da en befaring.

Til toppen