Bevisførsel

I Norge har vi et prinsipp om fri bevisførsel. Det vil si at partene i en sak har rett til å føre de bevis som de selv ønsker for at saken skal bli godt nok belyst. Det er noen unntak fra denne regelen. Blant annet gjelder et bevisforbud for personer i visse yrker, de ikke kan vitne om noe som er sagt til dem som uten samtykke. I tillegg kan retten eksempelvis nekte partene å føre bevis om noe som anses som godt nok belyst fra før, bevis som vil føre til en utsettelse av saken eller bevis som ikke har betydning for dommen.

Til toppen