Befaring

Under behandlingen av en sak er det ofte nødvendig for dommerne og partene å se området som saken omhandler. 

Til toppen