Formøte

Formøte i forbindelse med tilrettelagte avhør, se forskrift om tilrettelagte avhør § 8 https://lovdata.no/SF/forskrift/2015-09-24-1098/§8): Før hvert avhør gjennomføres et formøte der avhøreren og de som skal følge avhøret gis anledning til å delta.

Se også samrådsmøte

Til toppen