Karaktervitne

Vitne som er innkalt for å si noe generelt om hvordan en person er, til forskjell fra vitner flest som innkalles fordi de har sett eller vet noe om den hendelsen rettssaken dreier seg om.

Til toppen