Kjennelse

Kjennelse er en beslutning av en domstol, i en sivil sak eller i en straffesak, når beslutningen går ut på å avslutte behandlingen av saken eller en selvstendig del av den uten at selve realiteten avgjøres. Kjennelse blir blant annet brukt når en sak blir avvist eller hevet. Også i visse andre tilfeller er det bestemt i lovgivningen at en beslutning skal kalles kjennelse. I sivilprosessen er det tvisteloven av 17. juni 2005 nr. 90 § 19-1 som fastslår når en avgjørelse skal kalles kjennelse.

En kjennelse blir avsagt i et rettsmøte og skal ha grunner. Den som vil angripe en kjennelse, har som regel adgang til å bringe den inn til prøvelse for en høyere rett gjennom anke.

Til toppen