Lekdommer

Tidligere brukt som felles betegnelse på meddommere og lagrettemedlemmer, altså personer som deltar som dommere i en rettssak uten å ha juridisk utdannelse.
Siden juryordningen ble avskaffet, brukes ikke betegnelsen lagrettemedlemmer lenger og dermed heller ikke betegnelsen lekdommer.

Til toppen