Menneskerettsdomstolen

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) behandler klager mot stater om brudd på menneskerettighetene. Med 47 medlemsstater og 800 millioner innbyggere har domstolen en viktig rolle i Europa. Domstolen i Strasbourg kan avgjøre klager med bindende virkning for statene. Medlemsstater kan også klage andre stater inn for domstolen.

Til toppen