Rettshjelper

En rettshjelper er en person som har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, men som ikke har advokatbevilling. Rettshjelperen yter altså rettshjelp uten å være advokat.

En rettshjelper som ikke er advokat kan ikke opptre i retten på vegne av en part, med mindre vedkommende har rett til å være prosessfullmektig eller forsvarer i henhold til lov, eller får tillatelse av retten i den enkelte sak.

Til toppen