Utilregnelighet

Ifølge straffeloven § 20 skal man ikke straffe den som i gjerningsøyeblikket var psykotisk, bevisstløs eller var psykisk utviklingshemmet i høy grad.

Psykosetilstanden må være i gjerningsøyeblikket. Er man kronisk psykisk syk, men ikke psykotisk i gjerningsøyeblikket, vil man likevel kunne straffes.

En psykose er en medisinsk betegnelse på en mental tilstand der vedkommende har en avvikende virkelighetsoppfatning .

En tiltalt som ikke er strafferettslig tilregnelig kan overføres til tvungent helsevern når domstolen anser det som nødvendig for å verne samfunnet.  Målet er at medisinsk behandling på et spesielt sykehus skal gjøre personen frisk, men vedkommende kan også ende opp med å tilbringe resten av livet i en institusjon.

Til toppen