Personvernombud

Personvernombud

Det er utpekt et felles personvernombud for domstolene, Finnmarkskommisjonen, Tilsynsutvalget for dommere (TU) og Innstillingsrådet for dommere (IR) og Domstoladministrasjonen (DA).

Personvernombudet har en uavhengig rolle og skal gi råd om virksomhetenes behandling av personopplysninger. Ombudet er også kontaktpunkt for de registrerte i alle spørsmål om behandling av deres personopplysninger og om de registrertes rettigheter. Henvendelser til personvernombudet må dreie seg om domstolenes, Finnmarkskommisjonens, TUs, IRs eller DAs behandling av personopplysninger, og må i hovedsak være knyttet til personopplysninger om deg. Eksempler på dette kan være spørsmål om rettigheter, typisk innsyn i egne personopplysninger behandlet av et av disse organene.

Personvernombudet kan ikke besvare generelle spørsmål om regelverk eller spørsmål om bruk av personopplysninger i andre virksomheter enn de ovennevnte. Datatilsynet er rett veiledningsorgan for slike henvendelser og veiledningstjenesten deres besvarer denne type henvendelser.

Personvernombudet kan heller ikke besvare spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger i forbindelse med domstolenes dømmende virksomhet, det vil si behandlingen av enkeltsakene i domstolene. Domstolenes dømmende virksomhet er unntatt fra ombudets arbeidsområde. For spørsmål om enkeltsaker må du ta direkte kontakt med den aktuelle domstolen.

Du kan kontakte personvernombudet per

  • e-post: personvernombudet@domstol.no
  • brev: Personvernombudet, Domstoladministrasjonen

Av hensyn til personvernet ditt må du ikke sende sensitive personopplysninger på e-post.

Til toppen