Slik får du pengene du har krav på fra domstolene

Har du hatt utgifter i forbindelse med å være i retten? 

Krav om godtgjørelse og refusjon av reiseutgifter sendes inn via nettsidene eller appen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Tolk og sakkyndig med org.nr. skal sende faktura på EHF/PEPPOL til org.nr. 984195796. Viktig referanse "1460" og saksnummer skal fremgå på faktura. Forfall 30 dager

Advokater sender salærkrav via aktørportalen.

Alle andre aktører, inkludert alle typer meddommere og vitner, skal bruke betalmeg-løsningen.

Her logger du inn til nettløsningen Betalmeg

Last ned appen

Les disse veiledningene før du sender inn krav, de inneholder viktig informasjon som du trenger for å fylle ut refusjonen korrekt. 

Veiledning godtgjørelse

Veiledning reiseregning

Dersom kravet ditt gjelder tapt arbeidsfortjeneste må du legge ved en attest fra arbeidsgiver om at du er trukket i lønn. Se skjema for tapt arbeidsfortjeneste.

Slik får du bruker på DFØs tjenester på nett og mobil
Vi trenger noen opplysninger fra deg for å registrere deg som bruker, slik at du får brukernavn og passord. Send en e-post til drlpost@domstol.no med følgende informasjon:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • E-postadresse
  • Bankkontonummer
  • Saksnummer i rettssaken du er innkalt til

Når du mottar velkomst-epost fra DFØ, kan du ta i bruk appen.

Første gang du logger på appen eller nettsiden er det viktig du sjekker at din bankkonto er registrert riktig. Er din bruker opprettet uten bankkonto, vil du ikke få utbetalt penger.

Dersom du har tekniske spørsmål eller trenger brukerstøtte, ta kontakt med DFØs kundesenter på telefon 40 63 40 21 eller via e-post lonn@dfo.no.

For hjelp til faglige spørsmål ta kontakt med Domstolenes regnskap og lønnsseksjon (DRL) på telefon 73 56 71 50 eller via e-post drlpost@domstol.no.

 

 

 

Til toppen