Slik får du pengene du har krav på fra domstolene

Har du hatt utgifter i forbindelse med å være i retten? 

Hvordan du får pengene du har krav på avhenger av hvilken type aktør du er: 

- Advokater sender salærkrav via Aktørportalen.

- Tolk, sakkyndig, medhjelper og rettsmekler med org.nr. skal sende faktura på EHF/PEPPOL til org.nr. 984195796.

Følgende opplysninger skal fremgå av fakturaen:

 • 1460-referanse
  • Agder lagdømme = 1460skso
  • Borgarting lagdømme = 1460mold
  • Eidsivating lagdømme = 1460naol
  • Frostating lagdømme = 1460naol
  • Gulating lagdømme = 1460skso
  • Hålogaland lagdømme =  1460naol
 • Domstolens saksnummer
 • Spesifisert timeliste vedlegges
 • Forfall 30 dager
 • Det skal ikke beregnes fakturagebyr

Alternativt sendes faktura i papirversjon til følgende adresse: Domstolens navn, Fakturamottak DFØ, Postboks 4716 Torgarden, 7468 Trondheim.

- Alle typer meddommere, vitner og aktører uten org. nr. sender godtgjørelse og refusjon av reiseutgifter inn via nettsidene "Betalmeg" eller appen "DFØ selvbetjening".

Slik får du tilgang "Betalmeg"/"DFØ selvbetjening" 
Vi trenger noen opplysninger fra deg for å registrere deg som bruker, slik at du får brukernavn og passord. Send en e-post til drlpost@domstol.no med følgende informasjon:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • E-postadresse
 • Bankkontonummer
 • Saksnummer i rettssaken du er innkalt til

Når du mottar velkomst-epost fra DFØ, kan du ta i bruk tjenestene.

Første gang du logger på appen eller nettsiden er det viktig du sjekker at din bankkonto er registrert riktig. Er din bruker opprettet uten bankkonto, vil du ikke få utbetalt penger.

Les disse veiledningene før du sender inn krav, de inneholder viktig informasjon som du trenger for å fylle ut refusjonen korrekt. 

Veiledning godtgjørelse

Veiledning reiseregning

Dersom kravet ditt gjelder tapt arbeidsfortjeneste må du legge ved en attest fra arbeidsgiver om at du er trukket i lønn. Se skjema for tapt arbeidsfortjeneste.

Dersom du har tekniske spørsmål eller trenger brukerstøtte til "Betalmeg" eller "DFØ Selvbetjening", ta kontakt med DFØs kundesenter lønn på telefon 40 63 40 21 eller via e-post lonn@dfo.no.

For tekniske spørsmål eller brukerstøtte til EHF/PEPPOL, ta kontakt med DFØs kundesenter regnskap på telefon 40 76 71 57 eller via e-post regnskap@dfo.no.

Hjelp til faglige spørsmål ta kontakt med Domstolenes regnskap og lønnsseksjon (DRL) på telefon 73 56 71 50 eller via e-post drlpost@domstol.no.

Se hvor mye du har krav på her:

Aktør Saksype Yrke Godtgjørelse Reiseregning fremkomst Reiseregning kost / overnatting
Meddommer   Arbeidsledig
Pensjonist
Student
250 kr for hver dag eller del av dag som går med til møte på rettsstedet i saken. Du har krav på å få tilbake utgiftene du har hatt for å komme deg til domstolen. Reisen skal foretas på hurtigste og rimeligste måte.

Hvis du har måttet reise minst 15 km unna bosted, vil du få en sum som skal dekke utgifter til mat, avhengig av hvor lenge du er på reise. Overnatting på hotell dekkes etter regning. Se satsene hos Lovdata

Meddommer   Arbeidstaker
Selvstendig

Hvis arbeidsgiver trekker deg i lønn for dagene du er i retten, kan du få dette refundert av domstolene. Dette må dokumenteres av arbeidsgiver, og legges ved når du sender inn kravet. (NB: i stedet for 250 kr)
Hvis du er selvstendig næringsdrivende, kan du dokumentere et eventuelt tap av inntekt ved hjelp av næringsoppgaven.

Du har krav på å få tilbake utgiftene du har hatt for å komme deg til domstolen. Reisen skal foretas på hurtigste og rimeligste måte.

Hvis du har måttet reise minst 15 km unna bosted, vil du få en sum som skal dekke utgifter til mat, avhengig av hvor lenge du er på reise. Overnatting på hotell dekkes etter regning.Se satsene hos Lovdata.  

Vitne Sivil sak   Dekkes av part Dekkes av part Dekkes av part
Vitne Straffesak   Hvis arbeidsgiver trekker deg i lønn for dagene du er i retten, kan du få dette refundert av domstolene. Dette må dokumenteres av arbeidsgiver, og legges ved når du sender inn kravet. Du har krav på å få tilbake utgiftene du har hatt for å komme deg til domstolen. Reisen skal foretas på hurtigste og rimeligste måte.

Hvis du har måttet reise minst 15 km unna bosted, vil du få en sum som skal dekke utgifter til mat, avhengig av hvor lenge du er på reise. Overnatting på hotell dekkes etter regning.

Se satsene hos Lovdata.

Rettsvitne     100 kr for hver dag eller del av dag som går med til møte på rettsstedet i saken. Du har krav på å få tilbake utgiftene du har hatt for å komme deg til domstolen. Reisen skal foretas på hurtigste og rimeligste måte.

Hvis du har måttet reise minst 15 km unna bosted, vil du få en sum som skal dekke utgifter til mat, avhengig av hvor lenge du er på reise. Overnatting på hotell dekkes etter regning.

Se satsene hos Lovdata

Sakkyndig
Tolk
   

Forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.v.

§ 2.Den offentlige salærsats
§ 8.Reisefravær

Du har krav på å få tilbake utgiftene du har hatt for å komme deg til domstolen. Reisen skal foretas på hurtigste og rimeligste måte.

Hvis du har måttet reise minst 15 km unna bosted, vil du få en sum som skal dekke utgifter til mat, avhengig av hvor lenge du er på reise. Overnatting på hotell dekkes etter regning.

Se satsene hos Lovdata. 


Arbeidslivskyndige meddommere
Fagkyndige meddommer
Meddommere i jordskifteretten
Skjønnsmedlem
  Arbeidsledig
Pensjonist
Student
1.000 for hver dag som går med til møte på rettsstedet i saken. For halve dager: kr 600. For særlig lange dager: kr 1.200. Du har krav på å få tilbake utgiftene du har hatt for å komme deg til domstolen. Reisen skal foretas på hurtigste og rimeligste måte.

Hvis du har måttet reise minst 15 km unna bosted, vil du få en sum som skal dekke utgifter til mat, avhengig av hvor lenge du er på reise. Overnatting på hotell dekkes etter regning.

Se satsene hos Lovdata.


Arbeidslivskyndige meddommere
Fagkyndige meddommer
Meddommere i jordskifteretten
Skjønnsmedlem
  Arbeidstaker
Selvstendig
1.000 kr. for hver dag som går med til møte på rettsstedet i saken. For halve dager: kr 600. For særlig lange dager: kr 1.200.
Hvis arbeidsgiver trekker deg i lønn for dagene du er i retten, kan du få dette refundert av domstolene i stedet for hhv 1.000, 600 og 1200 kr. Trekk i lønn må dokumenteres av arbeidsgiver.
Du har krav på å få tilbake utgiftene du har hatt for å komme deg til domstolen. Reisen skal foretas på hurtigste og rimeligste måte.

Hvis du har måttet reise minst 15 km unna bosted, vil du få en sum som skal dekke utgifter til mat, avhengig av hvor lenge du er på reise. Overnatting på hotell dekkes etter regning.

Se satsene hos Lovdata. 

Barnets talsperson     Godtgjøring følger satsene faststatt av Fylkesnemndene. Du har krav på å få tilbake utgiftene du har hatt for å komme deg til domstolen. Reisen skal foretas på hurtigste og rimeligste måte.

Hvis du har måttet reise minst 15 km unna bosted, vil du få en sum som skal dekke utgifter til mat, avhengig av hvor lenge du er på reise. Overnatting på hotell dekkes etter regning.

Se satsene hos Lovdata

Til toppen